LIBRI SCIENTIAE AMABILIS  OSIVA PRO RADOST   

OSIVA SKALNIČEK A TRVALEK

V nabídce jsou osiva trvalek a skalniček převážně z přírodních sběrů. Osivo z přírodního sběru, je-li dobře vyzrálé, klíčí lépe než osivo z kultury. Navíc skoro vždy poskytuje záruku čistoty druhu, zatímco osiva sbíraná v kultuře jsou někdy i několikanásobně prokřížena (Crocus, Paeonia, Helleborus aj.). Lepší veřejné botanické zahrady (netýká se bohužel České republiky), nejsou-li zcela ovládnuty ochranářským kretenismem a pověrami o tom, že "se v přírodě nic sbírat nesmí", nabízejí ve svých indexech pro výměnu mezi zahradami (nikoli za úplatu) přednostně osiva z přírodních sběrů.

Osiva se zpravidla dodávají zasláním na dobírku. Nabídka pro rok 2016 přesunuta na www.semina.cz

Adresa elektronické pošty pro objednávání osiv je "delonix@delonix.cz" .